Project- en Verandermanagement

Veranderen

“Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma’s, efficiëntie-slagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren… initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema, dat voor iedere leider binnen een organisatie relevant is.

Tegenwoordig wordt verandermanagement veel meer beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient. Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden.

Verandering wordt ook steeds meer gezien als een constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Organiseren en managen is ook veranderen. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering.

De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar?

Verandering met name verandering van houding en gedrag wordt ook minder beschouwd als maakbaar, hooguit als enigszins te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door medewerkers te betrekken, hen eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

Graag ga ik in overleg over de wijze waarop u uw organisatie klaar kunt stomen voor de toekomst en daarin ondersteun ik u graag!